Quiz – 1945–1980

Velg riktig alternativ

 1. Hva mener vi med modernismens gjennombrudd etter andre verdenskrig?

 2. Hvem skrev diktlinjene «... det er bare sorte lik, det er bare stumme skrik»?

 3. Hva var vanlige temaer for de modernistiske dikterne?

 4. Hva gikk tungetaledebatten ut på?

 5. Hva mente Arnulf Øverland om den modernistiske kunsten?

 6. Hva mener vi med sentrallyrikk?

 7. Hvilket dikt er dette hentet fra: « ... men uten at jeg selv vet hvordan jeg har kommet hit ... Hva handler det om? Hysj»

 8. Hvem tok opp abortspørsmålet i romanen «Av måneskinn gror det ingen ting»?

 9. Hva var Bjørneboes roman «Jonas» et angrep på?

 10. Hva het Agnar Mykles roman som provoserte med åpne seksuelle skildringer?

 11. Hva legger vi i begrepet nyenkelhet?

 12. Hva er sammenhengen mellom Olav H. Hauge og Jan Erik Vold?

 13. Hvem har skrevet diktet «Loffen»?

 14. Hva er handlingen i romanen «Gymnaslærer Pedersen ...»?

 15. Og hvem har skrevet den?

 16. Hva heter den samiske artisten som slo igjennom på 1980-tallet?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn