Quiz – 1905–1945

Velg riktig alternativ

 1. Hvilken viktig hendelse for Norge skjer i 1905?

 2. Hva kjennetegner den etiske realismen / nyrealismen?

 3. Hvem skrev bøkene om Kristin Lavransdatter?

 4. Hvilken tidsperiode er fortellingen lagt til?

 5. Hva er den sentrale tematikken i verket?

 6. Hva heter Olav Duuns romanserie fra et bygdesamfunn i Trøndelag?

 7. Hva var de kulturradikale – som Arnulf Øverland og Aksel Sandemose – inspirert av?

 8. Hvem holdt foredraget «Kristendommen – den tiende landeplage»?

 9. Hva er «Janteloven»?

 10. I hvilken sjanger finner vi først og fremst modernisme i Norge på denne tiden?

 11. Hva kjennetegner den modernistiske lyrikken?

 12. Hvem regnes som en av våre første modernister?

 13. Hvem skrev diktet «Flyktende ungdom»?

 14. Hva legger vi i begrepet kamplyrikk?

 15. Hva heter diktet som begynner slik: «Kringsatt av fiender, gå inn i din tid!»?

 16. Og hvem skrev det?

 17. Fra hvilket dikt er dette: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv»?

 18. Hvem skrev diktet om tragedien på Aust-Vågøy?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn