Quiz – Romantikken og nasjonalromantikken

Velg riktig alternativ

 1. Hvilket tidsrom dekker perioden?

 2. Hvordan ser kunstnerne på naturen i denne perioden?

 3. Hvilken sjanger er mest sentral i perioden?

 4. Romantikken la vekt på …

 5. Romantikken var en reaksjon på …

 6. Hvem skrev «Den unge Werthers lidelser»?

 7. Hva heter Mary Shellys gotiske roman?

 8. Når får Norge sin egen grunnlov?

 9. Hva handler novellen «Luren» av Maurits Hansen om?

 10. Hvilket forhold hadde Wergeland og Welhaven?

 11. Hvilket poetisk virkemiddel er Wergeland tidlig ute med å bruke?

 12. Hva gjorde Asbjørnsen og Moe med eventyrene?

 13. Hva legger vi i begrepet «folkeånd»?

 14. Hvilke elementer er sentrale i den norske nasjonalromantikken?

 15. Hvilket dikt er denne strofen fra: «I hine hårde dage / da ved øldrikk og svir / hallingdølens knivblad / satt løst i hans slir, – »?

 16. Hvorfor dro Ivar Aasen rundt i Norge?

 17. Hvordan ville Knud Knudsen lage et norsk språk?

 18. Hvem skrev «Nordmannen» («Mellom bakkar og berg»)?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn