KAPITTEL
7

Fagbegrep

  • eksistensialisme: filosofi som sto særlig sterkt i mellomkrigstiden i Frankrike. Opptatt av det som er essensielt ved menneskets eksistens, som det å ta valg og påta seg ansvar.
  • ekspresjonisme: av ekspresjon, «uttrykk». Det å la alle følelser og tanker komme til uttrykk. Ekspresjonistisk kunst er preget av kraftige virkemidler og ønsker å sjokkere.
  • psykoanalyse: psykologisk teori og behandlingsform med vekt på det underbevisste. Oppsto med Sigmund Freuds praksis rundt 1900.
  • sentrallyrikk: dikt i tradisjonell form om de store universelle og eksistensielle spørsmål i tilværelsen, om «havet, døden og kjærligheten».
  • strofisk lyrikk: lyrikk i tradisjonell form med enderim og like lange strofer.
  • tradisjonell litteratur: litteratur som ikke eksperimenterer. Det motsatte av modernisme.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn