KAPITTEL
5

Vurderingskriterium munnlege presentasjonar

Frå Utdanningsdirektoratet:

Læreplanmål/emne/
ferdigheter
Under middels
måloppnåelse 2
Middels
måloppnåelse 3–4
Over middels
måloppnåelse 5–6
Beherske ulike muntlige roller. Kan delta i faglige samtaler og presentasjoner, som aktør og tilhører. Kan delta i faglige gruppesamtaler og klassesamtaler, ulike typer presentasjoner og framføringer, spontant og/eller forberedt, som aktør og tilhører. Kan delta i/lede faglige gruppesamtaler og klassesamtaler, ulike typer presentasjoner og framføringer, spontant og/eller forberedt, bidra aktivt og konstruktivt i læringssituasjoner.
Presentasjon og argumentasjon Kan presentere og samtale på en forståelig måte. Kan presentere og samtale/argumentere rimelig klart og saklig, påstander forklares/ eksemplifiseres/ underbygges, delvis fri fra manus, delvis kontakt med publikum. Kan presentere og samtale/argumentere tydelig og saklig, påstander forklares/ eksemplifiseres/ underbygges på en klargjørende og presis måte, fri fra manus, har gjort stoffet til sitt eget, god kontakt med publikum.
Språk og framstilling Språket er forståelig, tanken/ideen bak ytringen blir kommunisert. Språket er godt forståelig og tydelig både i spontan og forberedt tale, enkelte faguttrykk brukes, og tanken/ideen bak ytringen kommer fram. Språket brukt i forberedt og spontan tale er forståelig, tydelig, presist og variert, nødvendige faguttrykk brukes, tanken/ideen bak ytringen kommer klart fram
*Kunnskap vist om analyse og tolkning: sakprosa/skjønnlitteratur/sammensatte tekster Innholdet i en tekst kan gjengis med enkelte innslag av analyse/enkelte innslag av litterær analyse og tolkning/ kan beskrive enkelte virkemidler i sammensatte tekster. Eleven gjør greie for hovedsynet, virkemidler og argumentasjon/viser noe kunnskap om litterær analyse og tolkning/kan beskrive og analysere noen virkemidler i sammensatte tekster. Eleven gjør presist greie for hovedsynet, virkemidler og argumentasjon kan presist og utdypende gjøres greie for/det vises god kunnskap om litterær analyse, tolkning og refleksjon/kan analysere og vurdere flere virkemidler og samspillet mellom disse i sammensatte tekster.
*Kunnskap vist om kultur- og litteraturhistorie Eleven gjengir kunnskap om kultur- og litteraturhistorie. Eleven viser kunnskap om litteratur- og kulturhistorie, og ser samspillet mellom forskjellige kulturuttrykk. Eleven viser kunnskap om og innsikt i litteratur- og kulturhistorie, og ser samspillet mellom forskjellige kulturuttrykk.
*Kunnskap vist om språk og kultur Eleven gjengir kunnskap om språk- og kulturforhold. Viser kunnskap om språk- og kulturforhold. Viser kunnskap om og innsikt i språk- og kulturforhold.
Bruk av digitale verktøy Kan bruke digitalt verktøy. Kan bruke digitalt verktøy på en tydelig måte. Kan bruke digitalt verktøy på en effektiv og formålstjenlig måte.
Bruk av kilder Viser bruk av kilder. Viser relevant bruk av kilder og kan sitere. Viser relevant og kritisk bruk av kilder og sitater.
Refleksjon, perspektiv, kreativitet, originalitet Viser noe perspektiv og/eller refleksjon og noe selvstendighet i presentasjoner og samtaler, forberedt og spontant. Viser perspektiv og/eller refleksjon og selvstendighet, originalitet og evt. kreativitet i presentasjoner og samtaler, forberedt og spontant.

Oppgave

Ta alle venstrekolonnene og kopier dem inn i et eget dokument. Forklar med dine egne ord hva kriteriene betyr og hva de spør etter.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn