KAPITTEL
7

Kjenneteikn på etisk realisme

Jf. tabell på side 136 i Intertekst vg3.

Motiv og tema Form
 • etiske val
 • teknologi/natur
 • by/bygdesamfunn
 • psykologi
 • identitet
 • seksualitet
 • kvinnesak
 • arbeidarklasse
 • klassekamp
 • historie
 • tradisjonell rytme/rim
 • realisme
 • skildringar
 • dialekt

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn