KAPITTEL
2

Skriveramme: «Den andre broren min» av M.N. Skaranger

3_2 Den andre broren min_s.jpg

Les utdraget fra romanen Alle utlendinger har lukka gardiner av Maria Navarro Skaranger i Intertekst vg3 s. 505.

DisposisjonFraser til lånsDitt forslag til tekst
Innledning Teksten … er skrevet av … og kom ut i …
Forfatteren har selv …
Romanen vakte oppmerksomhet fordi …
Resymé (kort)
Fortell med egne ord
I teksten møter vi …
Hovedpersonen har flerkulturell bakgrunn …
Forteller/synsvinkel
Husk å plukke ut sitater og å flette dem sammen med setninger på en god måte. Det gjelder alle de følgende avsnittene dine.
Historien blir fortalt av…
Synvinkelen ligger hos …
Dette gir leseren inntrykk av …
Komposisjon
Teksten er utdrag fra en roman, men fungerer også som en selvstendig tekst. Leser man den som en selvstendig tekst, kan man påpeke at den starter In medias res.
Spenningen i teksten er knyttet til …
Vi finner frampek og tilbakeblikk i teksten …
Høydepunktet i teksten er …
Teksten slutter med at …
Personkarakteristikk
Blir personene beskrevet direkte eller indirekte?
Hovedpersonen Mariana er ca. … år gammel, noe vi kan forstå fordi …
En viktig egenskap ved Mariana er …
Den eldre broren omtales bare som «den andre broren», noe som betyr at …
Forholdet mellom familiemedlemmene preges av …
Familiemedlemmene karakteriseres gjennom …
Miljøskildring Miljøet preges av…
Språket er en viktig del av miljøskildringen …
Den … stemningen i teksten framkalles gjennom …
Språklige virkemidler Språket i teksten er særpreget, noe som kommer fram i dette sitatet:
Vi legger særlig merke til …
Replikkene i teksten er utformet på en spesiell måte …
Effekten av dette språket er …
Oppsummering/ avslutning Med denne teksten oppnår forfatteren …
Teksten gir oss et interessant innblikk i …

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn