KAPITTEL
4

I et nøtteskall

I et nøtteskall

Alle tekster har en avsender eller forteller, mottaker eller leser og et budskap eller tema. Når du skriver, bruker du en rekke metoder og strategier for å oppnå det du vil. I skjønnlitteraturen og sakprosaen brukes mange av de samme språklige og estetiske virkemidlene, selv om effekten kan være forskjellig. Kjente virkemidler er gjentakelse, kontrast og overdrivelse. For å overtale og overbevise kan det være fornuftig å sette bestemte meninger opp mot hverandre ved en kontrast («jenter ER søte og gutter ER rampete»). Du bør ha et bevisst forhold til hvilke virkemidler du bruker, og når du bruker dem.

Felles for skjønnlitteratur og sakprosa er et godt og variert ordvalg, men det er kanskje særlig viktig å bruke et fagspesifikt ordforråd når du skriver sakprosatekster. Det lønner seg å ha en oversiktlig og klar struktur, og ordene hva, hvordan og hvorfor er viktige i all slags skriving. Husk at «det enkle er ofte det beste». Med noen få skrivetips kan du komme langt med skrivingen din, og revisjon gjør teksten bedre.

Når du bruker kilder, er det viktig at de er etterprøvbare, og at du oppgir dem på en slik måte at det er lett for leseren å finne dem. Opphavsrett og personvern må du å ta hensyn til, både lovmessig og etisk.

Har du forstått kapittelet?

  1. Hvordan bør du strukturere en drøftende fagartikkel?
  2. Hva vil det si å ha en saklig og objektiv stil?
  3. Hvorfor er det viktig at man bruker kilder i sakprosatekster?
  4. Hvorfor er det viktig å ta hensyn til opphavsrett og personvern?
  5. Hva er hovedforskjellen på sakprosaskriving og skjønnlitterær skriving?
  6. Hva er en novelle?
  7. Hva er forskjellen på en skildring og en beskrivelse?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn