KAPITTEL
1

I et nøtteskall

I et nøtteskall

Retorikk har «hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon» som mål. For å oppnå dette må den som lager teksten, være be visst på kairos, dvs. situasjonen teksten skal brukes i. Situasjonen påvirker måten teksten bør utformes på, og retorikken peker på arbeids faser man bør gjennomføre for å lage en vellykket tekst. I ulike faser jobber av senderen av teksten med å innhente kunnskaper, disponere teksten, utforme den språklig, øve den inn og framføre den.

Vi kan benytte tre ulike retoriske appell for mer: etos, patos og logos. Den første handler om å bygge opptalerens troverdighet. Patos er å påvirke mottakerens følelser, mens logos er å bruke fornuft og saklige argumenter for å overbevise. Alle tre brukes daglig i ulike muntlige og skriftlige tekster.

I muntlige tekster som presentasjoner og diskusjoner kan kunnskaper om retorikk og retoriske appellformer gjøre kommunikasjonen klarere og mer målrettet. I tillegg kan vi bli bedre til å vurdere muntlige tekster og gi meningsfull veiledning til den som snakker. Vi kan dessuten bruke kunnskaper om retorikk til å vurdere argumentasjonen i andres tekster.

Har du forstått kapittelet?

  1. Beskriv de ulike arbeids fasene i retorikken.
  2. Forklar begrepene kairos, aptum, etos, patos og logos.
  3. Gi eksempler på relevante argumenter i en diskusjon, om det bør være lov med andre flagg enn det norske på 17. mai.
  4. Hva er holdbar argumentasjon?
  5. Hvor for er det viktig å være mottakerbevisst når man skal lage en tekst?
  6. Velg ut viktige fagbegreper i dette kapittelet, og lag et begreps kart eller en ordliste av dem.
  7. Ranger de ulike rådene du finner for god veiledning etter hvor viktige du synes de er. Diskuter med sidemannen.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn