KAPITTEL
9

Fagbegreper

  • fragmentarisk: delt, ufullstendig, oppstykket
  • intertekstualitet: at nye tekster viser til eller spiller på andre, ofte mer kjente tekster
  • ironi: at man sier én ting, men mener det motsatte
  • metafiksjon: tekst som kommenterer seg selv, litteraturen, forfatteren eller skriveprosessen
  • naivisme: naivt kunstuttrykk, kunstoppfatning som bevisst griper tilbake til naiv kunst, barnekunst og naturfolkenes kunst
  • pastisj: etterligning, kopi av eldre kunstverk eller av eldre stil innen kunsten. Iblant brukt nedsettende om noe som bare er etterligning, noe uoriginalt
  • polyfoni/flerstemmighet: at flere stemmer taler samtidig, betydningsmangfold, flertydighet
  • skittenrealisme: litterær sjanger som handler om skyggesidene i samfunnet

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn