KAPITTEL
1

Mal for vurderingskriterier litterært program

Her kan du laste ned(Se Intertekst Vg3 s. 22. Bruk gjerne malen til å lage dine egne kriterier)


Navn på elev:


1, Deltar aktivt i samtalen med egne innspill:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

Eksempler:


2, Deltar aktivt i samtalen som tilhører:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

Eksempler:


3, Kan binde sammen egne innspill med andres ved hjelp av ulike bindeord og -fraser: i stor grad

□ til en viss grad □ i liten grad □

Eksempler:


4, Viser at h*n kjenner godt til teksten(e) som er tema for samtalen

– har oversikt over tematikk:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

– kan gjengi detaljer:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

– kjenner hovedlinjene i handlingen:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □

– kan analysere og tolke de viktigste personene:

i stor grad □ til en viss grad □ i liten grad □


5, Bruker eksempler fra teksten(e)

□ Bruker stadig relevante eksempler
□ Bruker enkelte relevante eksempler
□ Bruker noen eksempler
□ Bruker eksempler på forespørsel
□ Bruker ikke eksempler


6, Bruker fagbegreper som er presise i samtalen

ja □ til en viss grad □ nei □

Eksempler på begreper som er brukt presist:

Eksempler på begreper som er brukt upresist/feil:


7, Trekker inn andre relevante tekster i samtalen:

ja □ nei □
Følgende relevante eksempler er brukt
Følgende mindre relevante eksempler er brukt


8, Hovedstyrker:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn