KAPITTEL
2

Skriveramme: «Flyktende ungdom» av C. Gill

Diktet står på s. 407 i Intertekst Vg3.

DisposisjonUttrykk og fraser til lånsDitt forslag til tekst
Innledning (presenter forfatter og tekst) Diktet «Flyktende ungdom» er skrevet av…
Det ble utgitt …
Gill regnes som en modernistisk forfatter …
Konkret innhold (motivet) Diktet får meg til å tenke på …
Diktet beskriver …
Diktet er veldig kort …
Vi får bare en skisse av en jaktscene …
Oppbygning Diktet har bare to korte strofer …
I den første strofen …
I den andre strofen …
Språklige virkemidler: rim og rytme, positivt og negativt ladde ord, kontraster, bilder Diktet har ikke rim eller fast rytme. Men hver linje slutter med ord som blir viktige: …
Samtidig bruker forfatteren alliterasjon (bokstavrim) …
«Ungdom» og «hind» forbinder vi med …
Mens ord som «jeger» og «kjølig» gir en … stemning
På den måten skaper forfatteren en kontrast mellom …
Litteraturhistorisk plassering og tolkning Diktet er skrevet i 1942 …. Det gjør at vi kan se det i sammenheng med …
Åpningen «Flyktende ungdom!» kan få oss til å tenke på …
Vi kan tolke jakten som et bilde på …
Den siste setningen er litt gåtefull … Det kan tolkes som …
Evt. avrunding Diktet er også virkningsfullt i dag fordi …

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn