KAPITTEL
4

Argumenter! Fra muntlig til skriftlig (undervisningsoplegg)

En måte å trene argumenterende og drøftende sjanger på er å jobbe i to trinn.
Først muntlig diskusjon i mindre grupper, deretter individuell skriving.

1_4 Argumenter_s.jpg

En forutsetning er at man velger problemstillinger som engasjerer elevene.

Forslag til opplegg:

Muntlig:

  1. Diskuter ett av disse temaene:
  • Forbud mot tobakk på skolen
  • Påbudt bruk av hjelm på sykkel
  • Skoleuniform bør innføres i Norge
  1. Gå sammen i par. Én skal være for, og én skal være imot. Forbered dere på å diskutere med hverandre først. Etterpå bytter dere diskusjonsmotstander med andre par.
  2. Når dere har diskutert temaet to ganger, kan hele klassen sammen finne fram til gode og mindre gode argumenter. Vurder argumentene: hva kjennetegnet de gode argumentene, og hvorfor fungerte de andre dårligere?

Skriftlig:

Bruk argumentene fra tavla og skriv en tekst på ca. 400 ord. Enten

  1. et debattinnlegg der du tar en klar stilling enten for eller imot saken
  2. en drøftende tekst der du drøfter både for- og motargumenter

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn