KAPITTEL
7

I et nøtteskall

I et nøtteskall

Når du analyserer en episk (fortellende) eller lyrisk tekst, er det særlig tre hovedspørsmål du bør besvare:

Hva blir fortalt (innledning og kort sammendrag)? Hvordan blir det fortalt, og hvilken virkning har fortellemåten (komposisjon, synsvinkel, person- og miljøskildring, språklige virkemidler)? Hvorfor blir det fortalt (tolkning, budskap)? I analysen er det viktig at du begrunner det du skriver, med relevante sitater fra teksten. Dette underbygger og styrker analysen.

Har du forstått kapittelet?

  1. Velg et dikt i tekstsamlingen og gjør rede for motivet.
  2. Kommenter komposisjonen til diktet «Jeg bare lar dem slippe ut» av Cathrine Grøndahl på side 442 i tekstsamlingen.
  3. Gjør rede for tema og motiv i «Bordet» av Gabrielle Leithaug på side 435 i tekstsamlingen.
  4. Hvilken effekt har bruken av dialekt i «Bordet»?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn