KAPITTEL
7

Introduksjon til perioden (undervisningsopplegg)

3_7 Introduksjon til perioden 1905_1940.jpg

Fra oppsetning av Juvikfolke. Foto: Rolf M Aagaard/Aftenposten/NTBscanpix

Hovedspørsmål:

Hvilke kulturelle og historiske hendelser lå til grunn for den litterære utviklingen i denne perioden?

Plan:

 1. Innlede med å lese en tidstypisk tekst, for eksempel utdrag fra Juvikfolket s. 393 eller «Drift» s. 396. Kort summing om hva teksten ser ut til å tematisere.
 2. Kartlegg elevenes bakgrunnskunnskaper.
  1. La elevene alene, så i par notere hva de husker fra perioden. Deretter får de evt. bruke boka eller nettkilder til å supplere listen sin.
  2. Samle/vis hva elevene har kommet fram til ved at de legger inn på digital oppslagstavle, eller på tavle/whiteboard.
  3. Presenter/trekk fram sentrale begreper/hendelser/navn.
   1. Bygg på det elevene har presentert eller med forberedt presentasjon, for eksempel deler av den på nettsidene til Intertekst. Trekke linjer tilbake til århundreskiftet.
   2. Elevene reflekterer over hva slalgs kunstneriske uttrykk de sentrale hendelsene kan ha fått:
    1. Krig/truende krig
    2. Industrialisering/arbeiderklasse
    3. Nasjonalisme
    4. Urbanisering
    5. Teknologi
    6. Kvinnesak

Et hovedmål er å få elevene til å reflektere over hvordan kultur både kan være en reaksjon på og bidra til kulturelle og historiske tendenser.

 1. Krig/truende krig → frykt, søker til det trygge, eksistensiell uro
 2. Industrialisering/arbeiderklasse → litteratur om disse gruppene, kamp
 3. Nasjonalisme → fokus på det nasjonale (jf. 1814)
 4. Urbanisering → Tekster/kulturuttrykk som fortolker byen/bylivet
 5. Teknologi → Tekster/kulturuttrykk som fortolker teknologien + nye medier.
 6. Kvinnesak → Tekster/kulturuttrykk av og for kvinner.
 7. Avrunding: Gå tilbake til den innledende teksten, lese og samtale om teksten i lys av det timen har handlet om. Utgangsbillett: Skriv det du mener var de tre viktigste kulturelle og historiske hendelsene som lå til grunn for den litterære utviklingen i denne perioden.

 

Kompetansemål:

Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng.

 

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn