KAPITTEL
2

I et nøtteskall

Arbeidet med å produsere tekster er basert på kunnskaper om tekst og språk, kunnskaper om det du skal skrive om, og en bevisst skriveprosess. For å utvikle deg som skriver må du skrive ofte og bruke tilbakemeldinger for å bli enda dyktigere.

Du må være bevisst på formålet med teksten og utforme den med en hensiktsmessig struktur. Du bør også kjenne til de ulike funksjonene tekster kan ha, og hva som kjennetegner noen av de vanligste teksttypene. Et bredt og presist ordforråd er nødvendig for å kunne skrive variert og nyansert. Du må også mestre ulike stilnivåer og kunne skrive med så få grammatikk- og rettskrivningsfeil som mulig. Vi dere mådu finne, vurdere, bruke og oppgi kilder på en måte som vi ser at du kan lese og anvende andres tekster i eget arbeid.

Har du forstått kapittelet?

  1. Hva er de fem tekstfunksjonene?
  2. Hva er forskjellen på teksttype og sjanger?
  3. Hva kjennetegner informative tekster?
  4. Hva kjennetegner argumenterende tekster?
  5. Hva bør med i en retorisk analyse av en sakprosatekst?
  6. Lag en liste over fordelene ved å ha et godt ordforråd.
  7. Lag en oversikt over grammatikkregler du mener at du mestrer og ikke mestrer på nynorsk og bokmål.
  8. Forklar begrepene tekstbinding og emnesetninger.
  9. Forklar begrepene åndsverkloven, sitatrett og Creative Commons.
  10. Vurder din bruk av kilder i eget tekstarbeid.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn