KAPITTEL
7

«– Jeg ville heller hatt 40 curlingsteiner ...» – skriveramme

1_7 Skriveramme 40 curlingsteiner.jpg

Skriv en analyse av «– Jeg ville heller hatt førti curlingsteiner mot bjellene» (s. 392). Hva kjennetegner denne anmeldelsen? Hvilke virkemidler bruker forfatteren? Lar vi oss overbevise av ham?

Skriverammen er basert på synsmåter fra kapittel 7, men uten retoriske begreper. Tektsfunksjonsbegreper (informativt, appellativt, ekspressivt språk) kan ev. trekkes inn under virkemidler.

DisposisjonFraser til lånsDitt forslag til tekst
Innledning
(gjør greie for konteksten: Hva slags tekst er det? Hvem er avsender?
Hvem er mottaker/målgruppe? Hvor sto den på trykk?)
Teksten «Jeg ville heller hatt 40 curlingsteiner mot bjellene» er en …
Den er skrevet av… og sto på trykk i …
Formålet med teksten er å… / Teksten er beregnet på …
Resymé av teksten, hovedsynspunkt – med dine egne ord I ingressen står …
Fossum tar for seg… og hevder at …
Han kommenterer (også)…
Konklusjonen er at …
Virkemidler – bruk eksempler og sitater
(subjektivt, muntlig eller objektivt, nøytralt språk?)
Anmeldelsen er …
Språket i teksten er… Eksempler på det er …
Et viktig virkemiddel i teksten er… Eksempel på det er …
(får vi informasjon om spillet, eller mest om hva Fossum mener?) Vi får / får ikke informasjon om …
Isteden …
Fossums troverdighet (hvordan får vi inntrykk av at han har greie på det han skriver om?) Vi får inntrykk av at…
fordi …
Vurdering av teksten – er budskapet vellykket? Anmeldelsen er vanlig/uvanlig … Grunnen til det er …
Jeg tror Fossum først og fremst henvender seg til …
Som leser får man …
Konklusjon, avslutning Ved hjelp av overdrivelser og en tøff, fleipete tone …
Slike anmeldelser …

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn