KAPITTEL
9

Quiz

Velg riktig alternativ

  1. Hva kjennetegner skrivemåten som etablerte seg i 1980-årene?

  2. I postmodernismen er mennesket:

  3. Metafiksjon er en tekst som:

  4. Et metanivå er:

  5. En minimalistisk skrivestil kjennetegnes ved at:

  6. Skittenrealismen kjennetegnes som regel ved at:

  7. Forstavelsen «post» betyr:

  8. Eksistensiell betyr:

  9. Postmoderne diktning:

  10. Intertekstualitet er et sammensatt begrep og dreier seg blant annet om:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn