KAPITTEL
8

Quiz

Velg riktig svar:

MODERNISME

 1. Viktige politiske hendelser i verdenssamfunnet i tiårene etter andre verdenskrig:

 2. Det viktigste kjennetegnet på modernistisk lyrikk:

 3. Vi sier at gjennombruddet for modernismen i norsk litteratur kom med:

 4. Norske ekspresjonistiske lyrikere etter andre verdenskrig:

 5. Tungetaledebatten på 1950-tallet:

 6. Romanen Kimen fra 1940 er skrevet av:

 7. Lillelord er:

 8. Han skrev konkrete «ting-dikt» som «Katten» på 1960-tallet:

 9. Profil-forfatterne på 1960-tallet var en gruppe forfattere som:

 10. Viktige Profil-forfattere:

 11. Nyenkel lyrikk:


TRADISJONALISME

 1. «17. mai 1940» er et:

 2. «Jeg er ikke verdig til at tale høirøstet om Adolf Hitler» skrev:

 3. Roman av Torborg Nedreaas:

 4. Mykle-saken var en:

 5. Moderne tendensdikter:

 6. Sosialrealisme er:

 7. To feministiske sosialrealister på 1970-tallet:

 8. Arbeidernes kommunistiske parti, marxist-leninistene (AKP (m-l)):

 9. Gymnaslærer Pedersens beretning om… fra 1982 er en:

 10. Han kalte seg sosialmodernist og sto i opposisjon til AKP:

 11. Magisk realisme er en:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn