KAPITTEL
5

Quiz 2

Vel rett alternativ:

  1. Kva heiter dei viktigaste retoriske appellformane?

  2. Kva for appellform er viktigast for å appellere til kjenslene til tilhøyrarane?

  3. Korleis kan du auke truverdet ditt som foredragshaldar?

  4. Kva er skilnaden på open og skjult argumentasjon?

  5. Kva faser i retorikken er viktigast når du planlegg ein presentasjon?

  6. Kva tyder ordet «elocutio»?

  7. Kva vil det seie å være ein aktiv lyttar?

  8. Kva for to stikkord er viktige når du skal strukturere ein god debatt?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn