KAPITTEL
4

Fagartikkel: «Bør 16-åringer få stemmerett?» – disposisjon

Se s. 105 i Intertekst Vg1. Skriv saklig og objektivt, og kom til en konklusjon til slutt. I rammen finner du ideer til momenter du kan bruke.

ikke myndige kan jobbe og betale skatt
demokrati nesten voksne
modne/umodne andre land
1_4 Fagartikkel Bør 16åringer_s.jpg

Tittel:

[Skriv inn tittel her. Den bør peke mot hva du skal drøfte.]

Innledning:

[Skriv en kort (2–3 setninger) innledning om emnet først, slik at leseren forstår hva du skriver om og hvorfor]

Hoveddel:

Argumenter for

[Et argument for …] [forklaring, begrunnelse]

[Et annet argument er …]

[Det er også…]

Argumenter mot:

[Et argument mot …] [forklaring, begrunnelse]

[Dessuten kan man …]

[Et tredje argument er at …]

Avslutning:

Din mening som kan være lik et av hovedsynene eller en blanding av dem:

[Slik jeg ser det…/Min mening er at… fordi …]

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn