KAPITTEL
4

Lagring og systematisering av tekster

Lagring og systematisering av tekster

Har du opplevd at notater, besvarelser og annet har forsvunnet under et datakræsj? Og at notater du trenger på en prøve på mystisk vis har lagret seg under «temporary files» i en skjult folder på PCen?

Hvordan systematiserer og lagrer du tekster? Skriv i fem minutter og del tankene dine med klassen etterpå. Skriv opp spesielt lure ideer på tavla.

Måten du kan ta eller lagre notater på avhenger litt av hva slags software du har tilgjengelig, og hva slags PC du bruker. En vanlig måte å ordne notater på er å lage virtuelle notatblokker og lagre dem på harddisken og på en flyttbar harddisk. Enda mer populært i dag er lagring av notatblokker og tekster «i skyen». Det vil si at det finnes mange muligheter, gratis og betalbasert, som tar vare på tekstene dine på servere utenfor din egen PC.

Uansett hvordan du velger å rydde i tekstene dine, ta vare på dem og lagre dem for senere bruk er det viktig at du lager et system som fungerer for deg. Husk at du skal ha norsk hele videregående! Her er et eksempel:

  • En virtuell «ringperm» per fag, hvor du systematiserer notater og tekster etter UKE eller dato.
  • En ringperm per fag, med inndeling etter tema, for eksempel litteraturhistorie eller tema på undervisningen i forhold til årsplan og periodeplaner.

De fleste virtuelle ringpermer har også søkefunksjoner, slik at du kan finne igjen fagstoff på en enkel måte ved å søke med stikkord.

Oppgaver

  1. Sett deg sammen med en klassekamerat og lag en plan for hvordan man best kan systematisere tekster etter denne inndelingen: år, fag, type oppgave. Presenter for klassen og lag en idébank med gode idéer for systematisering.
  2. Diskuter i klassen: hva er «back-up», og hvordan kan man best passe på at filer ikke forsvinner?
  3. Undersøk muligheter for lagring av tekster i gratistjenester og forbered korte foredrag for hverandre om hvordan disse virker. Opprett en brukerkonto - hvis du ikke har en - i den gratistjenesten du synes virker best for dine behov.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn