KAPITTEL
7

Quiz – novelle

Vel rett alternativ:

 1. En novelle er

 2. En novelle

 3. En novelle er

 4. Et frampek i en novelle er

 5. «In – medias – res» betyr at novellen

 6. En kronologisk fortalt fortelling

 7. En personal synsvinkel betyr at

 8. En autoral refererende synsvinkel betyr at

 9. En autoral allvitende synsvinkel betyr at

 10. En dynamisk person

 11. En novelle har ofte

 12. En novelle inneholder ofte

 13. En novelle er ofte

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn