KAPITTEL
9

Quiz

Velg riktig alternativ.

  1. Romantikken kom som en reaksjon på

  2. Romantikerne mente at verden best kunne forstås gjennom

  3. I romantikken blir dikteren sett på som

  4. Hovedsjangeren i romantikken er

  5. Den radikale romantikken er

  6. Den konservative romantikken er

  7. Henrik Wergeland var

  8. Stumpefeiden var

  9. Nasjonalromantikken romantiserer

  10. Sentrale trekk ved diktningen

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn