KAPITTEL
6

Imperativ, genitiv, passiv – marker

  1. Kva grammatiske fenomen finn du her?
  2. Arbeid to og to og skriv om setningane til nynorsk. Kan de samstundes gjere nokre av dei enklare? Prøv å unngå s-genitiv og passiv uttrykksmåte.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn