KAPITTEL
7

Quiz

Vel rett alternativ:

 1. Hva menes med «hovedsynspunktet» i en tekst?

 2. Hva menes med tekstens avsender og mottaker?

 3. Komposisjon

 4. Hva gjør du når du argumenterer?

 5. Hva forbinder du med fempunktsartikkelen?

 6. Hva menes med bildets denotasjon?

 7. En konnotasjon er en:

 8. Motivet i en tekst

 9. Hva betyr tema i en tekst?

 10. Hva betyr litteraturhistorisk kontekst?

 11. Hva bør være med i en innledning når du skriver en novelleanalyse?

 12. Hva betyr det at en tekst kan ha en åpen eller lukket slutt?

 13. En retrospektiv tekst

 14. Med sirkelkomposisjon menes

 15. Hva er forskjellen på en statisk og en dynamisk person?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn