KAPITTEL
10

Jon Hustad: «Ikkje min kulturminister» – disposisjon

2_10 Jon Hustad Ikkje min.jpg

Foto: Annemor Larsen/VG/NTBscanpix

Les teksten på s. 330 i Intertekst Vg3.

Oppgåve:

Analyser teksten og kommenter argumentasjon og nokre av Hustad sine synspunkt.

Innleiing

 1. Presentasjon av teksten: forfattar, medium, kontekst
 2. Kort resymé av innhaldet. Ha med kva Hustad forstår med (definerer) omgrepet kultur og kommenter overskrifta som blikkfang.

Hovuddel (analyse)

 1. Kva er hovudbodskapen i teksten?
 2. Kva for argument nyttar Hustad for å bygge opp under denne bodskapen?
  Eit hovudargument for Hustad er ... ( = argument 1)
  For det andre seier han at ... (= argument 2)
  Eit tredje argument er…. (argument 3)
  Osv.
 3. Kva er dei viktigaste språklege verkemidla i teksten?
 4. Kva for appellform(er) finn du i teksten – og kva for ei er viktigast/dominerer? (etos, logos, patos)

Avslutning (vurdering)

 1. Vurdering av Hustad sin argumentasjon: sakleg/usakleg, relevant/irrelevant, retorisk effektiv? Grunngjevinga er viktig.
 2. Eigne meiningar om nokre av Hustad sine synspunkt.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn