KAPITTEL
12

Quiz

Vel rett alternativ:

 1. En talemålsvariant er:

 2. Talemålet påvirkes av:

 3. Med standardisering mener vi:

 4. Engelsk påvirkning i norsk:

 5. Ny slang fra fremmede språk:

 6. En multietnolekt er:

 7. Et målmerke er:

 8. Kløyvd infinitiv betyr at:

 9. Uttalen av tjukk l og skarre- r:

 10. Målmerkene palatalisering og bløte konsonanter (p, t, k blir til b, d, g):

 11. Norske dialekter i framtida vil antakelig:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn