KAPITTEL
2

Gaza-SMS – marker verkemidla

1_2 GazaSMS_s.jpg

Les SMS-en som Mads Gilbert sende frå Gaza i 2009. Marker verkemidla med verktøyet.

Du finn fleire oppgåver til teksten nedanfor.
Spørsmål:

  1. Korleis er overdrivingar og gjentakingar med på å appellere til mottakaren?
  2. Beskriv setningsoppbygninga (syntaksen) i setningane. Kva for effekt har denne måten å skrive på?
  3. Meldinga blei send til venner og kontaktar, men kom raskt ut i media. Vurder verkemidla og bodskapen ut frå Gilberts ulike roller:
    1. som lege og ein av få augnevitne på Gaza
    2. som aktiv i Palestinakomiteen og Rødt

Oppgåve:

Skriv om meldinga til ein meir nøytral tekst utan bruk av ekspressivt og appellativt språk. Kva blir verknaden?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn