KAPITTEL
12

Rett dialekt gir best drag på damene – høyr fugledialektane!

Klikk på lenken, og du kan klikke deg vidare til tre ulike dialektar av raudvingetrast!

http://gemini.no/2015/04/riktig-dialekt-gir-best-drag-pa-damene/

Trastane er frå ulike område i Troms. Kan du høyre skilnad på songen?

Kva blir nemnt som årsak til at det finst fugledialektar? Kan det vere noko av det same som ligg bak menneskedialektar?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn