KAPITTEL
6

Fagbegreper

 • assonans: vokalrim, at vokaler er like eller ligner: «Den hvide himmel», «de høie huse».
 • ekspresjonisme: av ekspresjon, «uttrykk». Kunst preget av overdrevne virkemidler, som sterke farger og sjokkerende motiver. Eks. fra malerkunsten er Munch.
 • fin de siecle: «slutten på et århundre». Følelse av forfall og undergang, pessimisme.
 • fri form: om lyrikk som har strofer av ulik lengde, ujevn rytme og som ikke har enderim
 • modernisme: kunstretning fra ca. 1890, preget av eksperimentering og oppløsning av former. Formidler fremmedfølelse og meningsløshet.
 • nyromantikk: nordisk begrep for 1890-tallslitteratur eller tidlig modernisme, betegner at følelser og lyrikk igjen ble viktig.
 • panteisme: religiøs idé om at det guddommelige gjennomsyrer naturen
 • prosalyrikk: korte prosatekster med lyriske virkemidler
 • sivilisasjonskritikk: kritikk av moderniteten, det moderne samfunnet
 • strofisk lyrikk: lyrikk i tradisjonell form med like lange strofer og enderim. Ikke-strofisk betegner det motsatte, dikt med fri form.
 • tradisjonell litteratur: litteratur som ikke eksperimenterer. Det motsatte av modernisme.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn