KAPITTEL
8

Kjennetegn ved modernistisk lyrikk og prosa i 1960-årene

Jf. tabeller på side 183 i Intertekst vg3.

Lyrikk i 1960-årene
Motiv og tema Form
 • Den konkrete virkeligheten
 • Politikk, for eksempel Vietnamkrigen
 • Fri eller ikke-strofisk form
 • Nyenkel lyrikk
 • Nonsense-dikt
 • Ting-dikt
 • Få symboler
 • Enkelt språk
Prosa i 1960-årene
Motiv og tema Form
 • Individet og rollespill
 • Samfunn og politikk
 • Konkret og enkelt språk
 • Kortprosa
 • Punktroman
 • Konseptkunst
 • Ready mades

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn