KAPITTEL
5

Quiz

Velg riktig svar:

 1. Poetisk realisme er:

 2. Det moderne gjennombrudd betegner:

 3. Modernitet betegner:

 4. Følgende navnepar er knyttet til den vitenskapelige revolusjon:

 5. Denne filosofen fremmet individualisme og det subjektive:

 6. Vedkommende skrev det som kalles Norges første moderne roman Amtmandens Døttre:

 7. Bjørnstjerne Bjørnson skrev følgende fortelling:

 8. Det vi kaller løkscenen finner vi i:

 9. Georg Brandes var:

 10. Tendenslitteratur er:

 11. Han skrev de første tendensskuespillene Redaktøren og En Fallit:

 12. Romanen Gift av Alexander Kielland kritiserer:

 13. «Den sterkeste mann, det er han som står mest alene» sa:

 14. Dette er typisk for den realistiske skrivemåten:

 15. Den retrospektive teknikk i skuespill betyr at:

 16. Typiske kjennetegn på naturalismen er:

 17. Determinisme i naturalismen betegner:

 18. Følgende forfattere regnes som naturalister:

 19. To naturalistiske hovedverk er:

 20. Han skrev romanen Albertine som endret loven:

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn