KAPITTEL
2

Quiz – analyse

Merk riktig svar. Flere enn ett svar kan være riktig – hold ned CTRL-tasten og klikk på alle de riktige svarene.

  1. En tekstanalyse

  2. En teksttolkning

  3. Grunnlaget for en god analyse eller tolkning er

  4. Ordet analyse kommer fra gresk og betyr

  5. Den retoriske femkanten består av

  6. Innledningen i en sakprosaanalyse skal

  7. Sjekklisten for sakprosa-analyser i læreboka

  8. Analyse av argumenter bør bygge på

  9. De retoriske appellformene er

  10. Avslutningen av en sakprosaanalyse

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn