KAPITTEL
13

Quiz 1

Vel rett alternativ:

 1. Kva for eit av desse språka høyrer ikkje til den indoeuropeiske språkfamilien?

 2. Kva språkfamilie høyrer samisk til?

 3. Kven vedtek rettskrivingsendringar i Noreg, t.d. at shampo skal skrivast sjampo?

 4. Purisme betyr

 5. Kva for eit av desse landa praktiserer streng purisme?

 6. Kva tyder det svenske ordet butelj?

 7. Kva tyder det svenske ordet trottoar?

 8. Kva heiter såpe på svensk?

 9. Kva heiter lunsj på dansk?

 10. Kva betyr må på dansk?

 11. Kva tyder det islandske ordet læknir?

 12. Kva tyder det færøyske ordet tyrla?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn