KAPITTEL
7

Kjenneteikn på modernisme

Jf. tabell på side 152 i Intertekst vg3.

Motiv og tema Form
 • framandgjering
 • teknologi
 • byane
 • psykologi/psykoanalyse
 • individet
 • eksistensialisme
 • seksualitet
 • stream of consciousness (tankestraum)
 • indre monolog
 • uklar og upåliteleg forteljar
 • frie rytmar og rim
 • nye og uventa bilete, symbol og metaforar

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn