KAPITTEL
6

Kjennetegn på modernisme

Motiv og tema Form
  • Fremmedfølelse, angst, ensomhet
  • Outsideren
  • Det irrasjonelle, instinkter
  • Storby, det moderne samfunnet
  • Meningsløshet
  • Eksperimenterende litteratur
  • Jeg-forteller
  • Bevissthetsstrøm, stream of consciousness
  • Ikke-strofisk lyrikk uten enderim og jevn rytme

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn