KAPITTEL
13

Norsk og dansk vs svensk – ulike ord

3_13 Norsk og dansk vs svensk_s.jpg

Ofte har dansk og norsk felles ord, mens svensk har eit anna. Det kjem mellom anna av den nære kontakten mellom Noreg og Danmark gjennom handel og union. Alle språka har teke opp ord frå nedertysk, men har i ein del tilfelle valt ulike ord.

norskdansksvensk
spørje/spørje spørge fråga
fra spyrja (norrønt) fra frâgen (nedertysk)
vindauge/vindu vindue fönster
fra vindauga (norrønt) fra fenster (nedertysk)
mangel mangel brist
fra mangel (nedertysk) fra brist (gammelsvensk)
stilling stilling läge
fra stelling (nedertysk) fra læghe (gammalsvensk)
hinna
fra (norrønt) fra hinna (gammalsvensk)
samfunn samfund samhälle
fra samfundr (norrønt) fra samhælde (gammalsvensk)
omtrent omtrent ungefär
fra umtrent (nedertysk) fra ungefêr (nedertysk)
oppdage opdage upptäcka
fra updagen (nedertysk) fra updecken (nedertysk)

Frå Nordens språk – med røtter og føtter

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn