KAPITTEL
10

Quiz

Vel rett svar:

 1. Kva meinest med verkelegheitskontrakt?

 2. Til funksjonell sakprosa høyrer m.a. desse teksttypane:

 3. Kvifor er aviser og tidsskrift så viktig på 1800-talet?

 4. Kva var tittelen på Bjørnstjerne Bjørnsons artikkel i Romsdals Budstikke 12. mai 1848?

 5. To viktige sakprosabøker av Camilla Collett er:

 6. Eilert Sundt vert rekna som grunnleggaren av

 7. Arne Garborgs «tonasjonslære» betyr at:

 8. «Vi elsker moderskapet og vil dets vel, men i full frivillighed og under eget ansvar». Dette sitatet er av:

 9. Som journalist vart Lise Lindbæk særleg kjend for:

 10. Åse Gruda Skard var pioner innan:

 11. I 1975 kåra Dagbladet dei 25 viktigaste sakprosabøkene i Noreg etter 1945. Øvst på denne lista stod:

 12. Kva betyr «Poetokrati»?

 13. Kven skreiv i 1968: «Poetokratiets tid er forbi»?

 14. Kva heiter den norske filosofen som har laga ord som sutleprat og glyespreiar (som norske ord for bullshit)?

 15. Kven har skrive essaysamlinga Hybrideleg sjølvgransking?

 16. Kva meinest med «dobbeltkontrakt»?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn