KAPITTEL
9

I et nøtteskall

I et nøtteskall

Dette kapittelet handler om hvordan samtidstekster behandler temaet kulturmøter og kulturkonflikter. Kultur er dermed alt fra normer og vaner til religion, mat, klær, kunst og språk. Når ulike kulturer kommer i kontakt, kaller vi det et «kulturmøte» – og hvis verdiene i gruppene kommer i konflikt med hverandre snakker vi om en «kulturkonflikt». Du lærer også om hvordan du kan bruke det du har lest i tekster som handler om kulturmøter, til å føre en samtale om temaet.

Vi møter tekster med hver vår forståelseshorisont, som er summen av våre erfaringer, kunnskaper og kulturell forståelse. Å sette ord på vår egen opplevelse og tolkning av tekster er viktig for at vi skal kunne forholde oss reflektert og kritisk til dem. Gjennom samtaler om tekster kan vi nærme oss en felles forståelse av dem og forstå hvordan de kan påvirke oss på ulike måter. Samtaler med andre om tekstene kan også gi oss tanker og idéer som vi ikke hadde i utgangspunktet, og som kan utvide vår egen forståelse av teksten.

Har du forstått kapittelet?

  1. Prøv å forklare begrepet forståelseshorisont med dine egne ord.
  2. Forklar begrepene kultur, kulturmøte og kulturkonflikt og gi eksempler.
  3. Forklar hva det vil si å lese tekster med et kulturelt filter.
  4. Hvilke ord i ditt ordforråd er med på å definere din kulturelle tilhørighet?
  5. Lag et sammendrag av kapittelet på 50 ord.
  6. Hva kjennetegner faksjon, og hva skiller det fra «vanlig» dokumentar?
  7. Lag fem spørsmål til kapittelet som du mener det er viktig å kunne svare på, og lag gode svar til dem.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn