KAPITTEL
2

Skriveramme: «Frukt og avsky»

2_2 Skriveramme Frukt og avsky_s.jpg

Oppgave:

Gi en retorisk analyse av kommentarartikkelen «Frukt og avsky», skrevet av Eirin Eikefjord og publisert i Bergens Tidende desember 2013.

Du finner teksten på s. 325.

DisposisjonUttrykk og fraser til lånsDitt forslag til tekst
Innledning
(gjør greie for konteksten: Hvem er avsender? Hvor sto den på trykk? Hva slags tekst er det, og hvem er mottaker?)
Teksten «Frukt og avsky» er skrevet av … og sto først på trykk i …
Teksten er en …
Mottakeren av teksten er …
I teksten fokuserer Eikefjord på …
Evt. start med et sitat fra teksten …
Resymé av teksten Eikefjord hevder at …
Eikefjord peker på …
Eikefjord viser til …
Åpen argumentasjon Eikefjords hovedsynspunkt er altså …
Forfatterens viktigste argument er …
Informativt språk?
Forfatteren benytter logosappell/ forfatteren appellerer til fornuften
Skjult argumentasjon: I tillegg til den åpne argumentasjonen finner vi også eksempler på skjult argumentasjon …
Patosappell?
Andre språklige virkemidler? Eikefjord appellerer til mottakernes følelser når hun …
Avsenderens troverdighet? (etosappell) Hvordan er så avsenderens troverdighet eller etos …
Kairos og aptum Konteksten for denne teksten er en debatt om skolefrukt som gikk høyt høsten 2013. Eikefjord har tydeligvis vurdert kairos nøye og treffer derfor godt med sin kommentar …
Teksten oppfyller (ikke?) kravet til aptum …
Konklusjon Ved hjelp av en sarkastisk tone …
Evt. avrunding Trekke inn et sitat? Lage et ordspill om frukt?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn