KAPITTEL
7

«Når overvekt 'sitter i hodet'» – lenke til kronikk

1_7 Når overvekt.jpg

Les kronikken "Når overvekt 'sitter i hodet'", Dagbladet 29. september 2012.

Spørsmål:

  1. Analyser teksten ved hjelp av begreper fra retorikken.
  2. Drøft hovedbudskapet i kronikken i en argumenterende artikkel hvor du gjør kildeundersøkelser for å underbygge dine egne påstander.
  3. Fedme er en økende problematikk i hele verden. Skriv en drøftende tekst hvor du undersøker årsaker og konsekvenser av fedmeepidemien.
  4. Fedme kan ofte føre til at barn og unge blir mobbet og ikke får vært med på fysiske aktiviteter og andre fritidsopplevelser. Hvem sin skyld er det, når fedme har såpass alvorlige konsekvenser? Skriv en artikkel.
  5. Skriv en novelle om en person som er overvektig. Alder, kjønn og tittel velger du selv.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn