KAPITTEL
12

Forstår du denne dialekten? – filmlenke (0:39)

Se humorinnslaget til Hans Christian Medlien på Youtube (0:39).

Spørsmål:

  1. Går det an å høyre i det minste kva han snakkar om? Spel klippet fleire gonger.
  2. Prøv å høyr etter målmerke:
  • Infinitivsendingar
  • Tjukk l
  • Nektingsadverb (ikkje)
  • Personlege pronomen

Kor i landet er han frå?

Til diskusjon:

Er noen dialekter meir komiske enn andre? Diskuter kvifor det er slik.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn