KAPITTEL
8

Fagbegreper

 • absurd drama: drama med absurd («fornuftsstridig») handling. Komisk på overflaten, men med en alvorlig grunntone.
 • allegori: billedlig fremstilling der hvert element i teksten har en symbolsk betydning. Eksempel: et skip som bilde på et helt samfunn.
 • dokumentarlitteratur: litteratur som lager fiksjon av dokumentarstoff. Populær på 1970-tallet og ofte knyttet til arbeidernes tilværelse.
 • femtitallsmodernisme: modernisme i norsk lyrikk på 1950-tallet. Komplisert diktning i fri form med mange symboler, opptatt av det ensomme individet i en vanskelig tilværelse. Også kalt sen-symbolisme.
 • figurdikt: dikt som har en figurativ form som passer til motivet, eksempelvis et kjærlighetsdikt satt opp i form av et hjerte. Tradisjon fra barokken. Populær innen 1960-tallsmodernismen
 • fremmedgjøringsteknikk: teknikk skapt av den tyske dramatikeren Bertolt Brecht. Målet er at publikum ikke skal tro at det de ser på scenen er virkelighet.
 • kortprosa: kort prosasjanger med lite ytre handling. Mer fokus på de rollene individer spiller enn på individpsykologi. Populær innen 1960-tallsmodernismen.
 • modernisme: kunstretning som legger vekt på eksperimentering og formoppløsning. Høydepunkt i 1950- og 1960-årene i Norge.
 • nonsense-dikt: tilsynelatende meningsløse dikt. Typisk for 1960-tallsmodernismen.
 • nyenkel lyrikk: lyrikk som nedtoner symbolikk og som fokuserer på den konkrete virkeligheten. Typisk for 1960-tallsmodernismen.
 • postmodernismen: kunstrening fra ca. 1980-tallet. Legger større vekt på ironi og lek med former enn modernismen.
 • Profil-generasjonen: etter forfattergruppe som ledet tidsskriftet Profil på slutten av 1960-tallet. Sentral innen 1960-tallsmodernismen, radikal politisk.
 • sekstitallsmodernisme: modernisme med vekt på det konkrete og enkle, reaksjon på femtitallsmodernismen
 • sosialrealisme: litterær realisme på 1970-tallet. Motiv var særlig kvinners og arbeideres situasjon.
 • tendenslitteratur: litteratur med en «sosial tendens», tar opp problemer i samfunnet for å endre dette.
 • «tingdikt»: dikt som fokuserer på konkrete ting og gjennom dem presenterer en enkel visdom. Populært innen 1960-tallsmodernismen.
 • tungetaledebatten: debatt på 1950-tallet rundt modernistisk lyrikk. Navn etter Øverlands foredrag Tungetale fra Parnasset (1953).

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn