KAPITTEL
12

Dialektprøve: Infinitivsendingar og apokope

Infinitivsendingane og apokope

map104.png

Klikk på lydfilene for å høyre døme på ulike infinitivsendingar og apokope.

Karin frå Bodø

Line Andrea frå Løten

Anna Lena frå Rosendal

Anette frå Risør

Dialektprøve

Det er ikkje lett å vere skoleelev i dag. Timeplanen er tettpakka og alltid er det ei lekse å gjere når ein kjem heim. Veka går fort. Likevel er det mange av ungdommane som veit kva dei vil og set seg mål. For å komme inn på høgare utdanning finst det ofte ei minimumsgrense for kor mange poeng søkjarane må ha. Så når media gir inntrykk av at mange helst vil sitje heime med beina på bordet, eller reise bort for å sole seg, er det feil.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn