KAPITTEL
13

Film: Nordiske språk – «Norsk»

Sjå filmen og gjer oppgåvene under.

Spørsmål:

  1. Kva er årsakene til at det felles nordiske språket (urnordisk) vart delt i tre ulike nordiske språk for om lag 1000 år sidan?
  2. Norsk er delt i fire hovud-dialektområde. Kva er kjennemerka på kvar av desse fire områda?
  3. Dialektane står sterkt i Noreg, har høg status. Kva positive og negative sider har dette?
  4. Nordmenn er best i nabospråk-forståing i Norden. Kva er forklaringa?
  5. Kva er hovudskilnadene mellom Ivar Aasen og Knud Knudsens språklege prosjekt?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn