KAPITTEL
5

I et nøtteskall

Middelalderen var ikke en ensartet periode, og den var ikke så mørk og dyster som renessansemennesket på 1400- og 1500-tallet påsto. I Europa og Norge ble det skapt stor litteratur, og i dag inspireres musikk- og filmindustrien av de gamle fortellingene. Typiske sjangre er helte- og gudedikt, kvad og sagaer, og den opprinnelige muntlige norrøne litteraturen er rik. Skriftspråket utvikler seg via enkle skrifttegn på steiner til å fortelle om konger i Norge og mektige slekters kamp om tilværelsen på Island i romanlignende form. Ved hjelp av kompliserte språklige bilder gjenfortalte og kommenterte skalder som var ansatt ved hoffet, samtidens viktigste hendelser.

Med innføringen av kristendommen som samlende faktor endret samfunnet seg på flere plan.

Har du forstått kapittelet?

 1. Hva menes med at ordet «middelalderen» ble brukt som et nedsettende uttrykk?
 2. Hvordan vil du tolke påstanden om at middelalderen ikke er «1000 års mørke, men 1000 års grotid»?
 3. Hva menes med at den tidligste litterære tradisjonen var muntlig?
 4. Hvorfor var innføringen av kristendommen så viktig for den kulturelle og litterære utviklingen i Europa?
 5. Hvorfor ble skrifttegn sett på som noe magisk?
 6. Hva handler «Voluspå» om, og hvem er fortelleren?
 7. Hva handler «Håvamål» om?
 8. Hvilke fem punkter om Snorre synes du det er viktigst å huske?
 9. Hvilke oppgaver hadde en skald, og hva er en skaldesaga?
 10. Forklar begrepet allitterasjon. Finn to eksempler fra den norrøne litteraturen.
 11. Hva menes med en refererende synsvinkel? Skriv et avsnitt der du viser et eksempel på denne synsvinkelen.
 12. Beskriv handlingsmønsteret og stilen i en saga.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn