KAPITTEL
2

Quiz 2

Vel rett alternativ:

  1. Korleis kan ein dele inn skjønnlitteratur?

  2. Kva er forskjellen på prosa og poesi?

  3. Kva er ein sjanger?

  4. Kva for kjenneteikn er typisk for novellesjangeren?

  5. Kva for kjenneteikn er typisk for dramatikk?

  6. Kva er litterær sakprosa?

  7. Kva for definisjon på «motiv» er korrekt?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn