KAPITTEL
9

Kjennetegn på postmodernistisk diktning

Jf. tabell på side 207 i Intertekst vg3.

Motiv og tema Form
 • Flerstemmighet og flere tolkningsmuligheter
 • Ofte filosofiske og eksistensielle problemstillinger
 • De store fortellingenes sammenbrudd
 • Tilsynelatende kaos
 • Enkeltmennesket i sentrum
 • Selvopptatthet og iscenesettelse
 • Hva er språk?
 • Masker og roller
 • Kropp
 • Flertydighet og ofte poetiske kvaliteter ved språket
 • Flertydighet også på ordnivå
 • Stort alvor under den kaotiske formen
 • Stilblanding og sampling
 • Lek og eksperiment
 • Ironi og parodi
 • Lån fra andre tekster, intertekstualitet
 • Metafiksjon
 • Stiller spørsmål ved språket som betydningsbærer
 • Tekstene er åpne, leseren er aktiv

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn