KAPITTEL
1

Quiz

Velg riktig alternativ.

 1. Tekster med en informativ funksjon har som formål:

 2. Tekster med en appellative funksjon har som formål:

 3. Tekster med en ekspressiv funksjon har som formål:

 4. Tekster med en estetisk funksjon har som formål:

 5. Hva er retorikk?

 6. Retorikkbegrepet stammer fra:

 7. Hva betyr inventio?

 8. Hva betyr kairos?

 9. Hva betyr aptum?

 10. Patos handler om

 11. Hvorfor er det viktig å skape/vise etos?

 12. Logos handler om

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

BM dbok Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn